Als ik God was, zou ik dan willen dat mensen mij eerden uit angst of uit liefde?
AYHAN

Home | Blog | Als ik God was, zou ik dan willen dat mensen mij eerden uit angst of uit liefde? AYHAN

Toen ik de Koran uit had, was ik atheïst

Ik ben geboren in een klein dorpje in de provincie Yozgat ten oosten van Ankara, de hoofdstad van Turkije.  Als tweejarig jongetje verhuisde ik naar Ankara. Mijn ouders waren Alevitisch en daardoor had ik weinig kennis van het islamitische geloof. Op mijn vijftiende ging ik naar de kostschool  van de Nurcular-beweging met de bedoeling meer te weten te komen van de islam. Voor het eerst in mijn leven begon ik de Koran te bestuderen. Wat ik daar las, kon ik niet accepteren. De tegenstrijdigheden en de opvattingen die ik erin tegenkwam, vond ik onaanvaardbaar. Toen ik de Koran uit had, was ik atheïst. Ik hield het maar 28 dagen uit en verliet de school.

‘De negatieve verhalen die ik van jongs af aan had geleerd over de Bijbel, bleken niet te kloppen.’

Daarna begon ik veel moderne internationale literatuur te lezen. In de krant zag ik een advertentie staan waarin een gratis Nieuwe Testament en een bijbelcorrespondentiecursus werden aangeboden. Dit paste bij mijn belangstelling: Deze internationale bestseller moet ik beslist lezen, dacht ik. Het boeide me meteen. Alle negatieve verhalen die ik van jongs af aan op school geleerd had over de Bijbel, bleken niet te kloppen. Ik had geleerd dat christenen vier boeken hadden, die elkaar tegenspraken, maar ik ontdekte dat het Nieuwe testament uit 27 boeken bestond die een eenheid met elkaar vormden. In het begin dacht ik: Als Jezus vandaag geleefd had, was Hij communist geweest. Dat paste bij mijn eigen opvattingen die ik toen had. Maar toen ik het Nieuwe Testament verder las, merkte ik dat mijn leven begon te veranderen. Het voelde in het begin alsof ik mezelf verloochende. Mijn atheïstische wereldbeeld begon te wankelen. In het Nieuwe Testament kwam ik in plaats van opdrachten in naam van God, eenvoudige verhalen tegen hoe mensen Jezus hadden leren kennen. De kern van die verhalen was onbaatzuchtige liefde voor God en voor elkaar. Ik dacht bij mezelf: Als ik God was, zou ik dan willen dat mensen mij eerden uit angst of uit liefde? Wie hebben we meer lief: onze ouders of een dictator? Toen ik het Nieuwe Testament voor de tweede keer las, kwam ik tot geloof toen ik met het Lukasevangelie bezig was.

God heeft mijn hart zachter gemaakt

De kennismaking met de woorden en daden van Jezus hebben een grote verandering in mijn leven veroorzaakt. Het is een grote metamorfose, zoals van een rups die een vlinder wordt. Mijn hele wereldbeeld verandert. Ik begin meer te denken over de ander dan over mezelf. Vroeger was ik harder naar andere mensen. God heeft mijn hart zachter gemaakt.

Begin 2001 werd ik gedoopt in een protestantse kerk in Ankara. In 2010 ben ik naar Nederland gekomen. Mijn familie gaf me alle ruimte voor mijn nieuwe geloof. Ook de meeste vrienden reageerden niet sterk afwijzend. Een moslimvriend had zich erg zorgen over mij gemaakt toen ik atheïst werd. Toen ik hem vertelde dat ik weer in God geloofde, was hij erg blij. ‘Maar ik ben geen moslim geworden, maar christen,’ voegde ik er voorzichtig aan toe. Tot mijn verrassing antwoordde mijn vriend: ‘Het maakt niet uit, als je tenminste maar in God gelooft.’

‘Veel moslims beseffen niet dat ze de Bijbel nodig hebben voor hun eigen argumenten.’

Wanneer moslims mij bekritiseren vanwege mijn geloof in Jezus, vraag ik hen of ze zelf de Koran gelezen hebben. Vaak is dat niet het geval. Dan zeg ik: Ik ben aan het zoeken geraakt doordat ik de Koran ging bestuderen. Misschien moet je dat ook doen voordat je mij bekritiseert. Veel moslims beseffen niet dat ze de Bijbel nodig hebben voor hun eigen argumenten. Ze hebben het bijvoorbeeld over Eva. Maar haar naam vind je nergens in de Koran, die vind je alleen in de Bijbel. Dat geldt voor een heleboel feiten over de profeten waar moslims vanuit gaan: Die feiten komen allemaal uit de Bijbel.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten