Ik voelde zijn hand op mijn hoofd en Hij zei: ‘Maak je geen zorgen, Ik ben altijd bij je’

Home | Blog | Ik voelde zijn hand op mijn hoofd en Hij zei: ‘Maak je geen zorgen, Ik ben altijd bij je’

dawoedRespect voor Jezus

Ik woon in Nederland sinds 2001. Ik groeide op in Afghanistan, in de hoofdstad Kaboel. Ik was geen serieuze moslim. Ik kwam er zelfs twee keer in de gevangenis omdat ik niet naar de moskee ging.

Ik ben alleen naar Nederland toe gekomen en kwam terecht in het asielzoekerscentrum. In 2010 woonde ik gewoon in een huis, toen twee mensen bij me aan de deur kwamen. Ze wilden met me praten over Jezus, en ik liet ze gewoon binnen om met ze te praten, want de naam van Jezus staat ook in de Koran en ik had veel respect voor Hem. Voordat ze weggingen boden ze me een DVD aan over het leven van Jezus, en een Bijbel in het Farsi. Die heb ik aangenomen.

De Bijbel uit de prullenbak

Een paar weken daarna werd ik uit de asielprocedure gezet, en belandde ik op straat. Ik heb toen maandenlang op straat geleefd. Ongeveer een half jaar later heb ik opnieuw een asielaanvraag gedaan en zo kwam ik opnieuw in een asielzoekerscentrum. Nadat ik daar al een tijdje zat kreeg ik een nieuwe Afghaanse medebewoner in de bungalow. Hij vertelde mij dat hij ook van iemand een Bijbel had gekregen in aan ander AZC. Maar hij vertelde mij dat hij die niet wilde hebben en hij gooide hem in de prullenbak. Ik zei tegen hem dat hij dat niet moest doen, dat hij respect moest hebben voor dit boek van God: God heeft vier boeken gestuurd, zei ik, en die moeten we respecteren. Maar hij ging mij beledigen en noemde mij een kuffaar, een ongelovige. Ik ging naar mijn eigen kamer, maar voelde me heel onrustig hierover. Ik wilde de Bijbel uit de prullenbak redden, maar wachtte tot het midden in de nacht was, omdat ik niet gezien wilde worden. Toen ik dat had gedaan had ik rust. Ik viel gemakkelijk in slaap, terwijl ik normaal pas tegen vijf uur ’s morgens in slaap viel. In die nacht droomde ik dat ik iemand in witte kleren zag met een hoofddoek op zijn hoofd. Hij maakte een gebaar door zijn handen naar mij uit te strekken. Ik vroeg hem: wie ben je? En hij zei: Ik ben Jezus. Dat was het einde van mijn droom. Ik werd wakker en mijn lichaam trilde ervan.

Opnieuw Jezus

Een paar maanden later zat ik nogal in de problemen. Dat kwam door de onzekerheid van de asielprocedure, maar ook doordat er een deurwaarder kwam doordat een verzekering was blijven doorlopen en ik een groot geldbedrag moest betalen. Ik zag het allemaal niet meer zitten en was in tranen: waarom moet ik zoveel problemen hebben? Toen ik zo in de narigheid zat ging ik bidden tot Jezus. En in die nacht zag ik opnieuw Jezus in mijn droom. Hij zag er hetzelfde uit als de eerste keer. Ik voelde zijn hand op mijn hoofd en Hij zei: ‘Maak je geen zorgen, Ik ben altijd bij je’.

De volgende dag ging ik op internet zoeken naar de man die mij de eerste keer een Bijbel had gegeven (zijn naam stond namelijk in die Bijbel), en door te googelen vond ik hem. Ik maakte een afspraak om naar hem toe te gaan, en toen heeft hij met mij Bijbelstudie gedaan en meer uitgelegd over wie Jezus is. Zo heb ik Jezus leren kennen, en op 5 mei 2013 heb ik mij laten dopen en ben ik christen geworden. Dat is een dag die ik nooit zal vergeten. Jezus geeft mij leven, rust en kracht. Hij luistert naar mij en antwoordt mijn gebeden. Ook mijn gebed om een verblijfsstatus te krijgen heeft Hij verhoord. En toen dat gebeurde heb ik gebeden of ik woonruimte mocht krijgen dichtbij Amersfoort, bij de kerk waar ik gedoopt ben, en ook dat is gebeurd. Jezus hoort ons gebed!

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten