Doenja en agira

Home | Blog | Doenja en agira

aboemiriam_col‘Amsterdam helpt Syrië’, zag ik op Facebook. Bij supermarkten werden mensen aangesproken om boodschappen in te leveren voor de lijdende bevolking van Syrië en die benodigdheden worden met vrachtwagens naar Syrië gebracht.

Mijn eerste reactie: goed dat er iets gebeurt. Zo vaak voelen we ons onmachtig om iets te doen voor mensen in nood elders in de wereld. Of zijn we gewoon onverschillig: Het is te ver weg. Zodra het van ons beeldscherm is verdwenen, zijn we de ellende weer vergeten. Terwijl het moorden en verminken en verkrachten en het gooien van spijkerbommen gewoon doorgaat, ook op het moment dat we wegkijken en ook als de camera’s van journalisten zijn gestopt. Dag in dag uit.

Goed dat er mensen zijn die zich er niet bij neerleggen en die eten en andere benodigdheden inzamelen. Of dat nou moslims zijn of christenen of anderen, goed dat ze zich inspannen. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.

Nergens in de Bijbel lezen we dat God een weegschaal hanteert.

Op diezelfde Facebook-pagina las ik nog wat anders. Er stond een plaatje met de volgende tekst: Als je iemand iets geeft uit liefdadigheid, wees dan dankbaar dat Allah jou daartoe in staat heeft gesteld! En… Jij helpt diegene dan misschien in zijn doenja (leven), maar hij/zij helpt jou in jouw agira (hiernamaals). Daar moest ik eens goed over nadenken. Wat staat hier nou eigenlijk? Als ik iets geef uit liefdadigheid, dan helpt dat mijzelf in het hiernamaals, in de hemel. Ik wordt armer, maar eigenlijk wordt ik rijker. Ik verdien punten in de goddelijke boekhouding.

De belangrijke vraag is, of God zo is. Houdt Hij punten bij: pluspunten en minpunten? Veel mensen geloven van wel. Maar dat is absoluut niet wat de Bijbel zegt! Nergens in de Bijbel lezen we dat God een weegschaal hanteert om onze goede daden en onze zonden tegen elkaar af te wegen. Dat is om twee redenen strijdig met het evangelie van Jezus.

Ten eerste omdat God geen Boekhouder is die zuinig afmeet of het net wel of net niet goed genoeg is wat we doen. Gods liefde en genade zijn overvloedig. Hij wil niet onze puntentelling hebben maar ons hart. En daar heeft Hij alles voor over, dat heeft Jezus laten zien. In de Bijbel staat dit: ‘Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.’ (2 Korinthiërs 8:9)

Ten tweede kent de Bijbel geen puntentelling omdat dat leidt tot perverse prikkels bij mensen. Stel je voor dat je je medemens in nood gaat helpen, niet uit hartsbewogenheid maar uit eigenbelang: vanwege je agira! Is dat wat God wil? Of stel je voor, zoals iemand op deze website schreef, dat hij vroeger dacht: ‘zolang ik meer goede daden heb, kan een zonde er wel bij.’ Is dat wat God wil? God telt geen punten, maar Hij wil dat wij net als Hij handelen vanuit een overvloed van liefde en genade. In doenja en in agira staat niet een weegschaal centraal, maar Jezus’ kruis van genade.

Aboe Miriam

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten