Ik deed voorbeeldig mee aan alle religieuze rituelen en gebruiken

Home | Blog | Ik deed voorbeeldig mee aan alle religieuze rituelen en gebruiken

frankHet beste wat ze hadden

Ik had een groot geloof in mijn hart sinds ik klein was. Opgegroeid in het mooie Suriname beleefde ik een prachtige tijd. Een betere jeugd kon ik niet hebben. Ik woonde vanaf mijn geboorte tot ongeveer mijn zestiende jaar bij mijn Javaanse (Indonesische) grootouders. Zelf ben ik van gemengd bloed: Javaans, Chinees en Hollands. Ik ben met heel veel warmte en liefde opgebracht en was de oogappel van mijn grootouders. Nou, over verwennen gesproken… mijn grootouders hadden het niet al te breed maar ze gaven mij het beste wat ze hadden. Ik was vaak al tevreden met hele simpele dingen van het leven. Ondanks dat ik zo verwend was met geld, was ik nooit iemand die naar meer geld snakte. Ik was meer geestelijk en sociaal dan materialistisch ingesteld. Zo was ik altijd bewogen om de allerarmsten en mensen die het minder goed hadden. Ik weet zeker dat God het in mijn hart had gezet.

Religieuze rituelen

Ik groeide op als moslimjongen en ben ook besneden en was heel erg trots op mijn grootouders maar ook op de manier van geloven in Allah. Mijn oma was één van de leiders onder de moslimvrouwen en ze was heel erg gelovig en ze hield erg veel van Allah. Ik ben als islamitische jongeman grootgebracht en deed voorbeeldig mee aan alle religieuze rituelen en gebruiken. Mijn oma was een vrouw van aanzien bij de moslimgemeenschap en ze heeft zelfs meegeholpen bij de bouw van een moskee.

Geraakt door de Bijbel

Op een dag kwam een man bij ons aan de deur en vertelde ons over Jezus Christus. Ik vroeg hem een boek want hij had een boek bij zich en dat kende ik niet. Nu weet ik dat het de Bijbel was. Nou om een lang verhaal kort te maken, toen ik de Bijbel las, dat was op mijn veertiende jaar, was ik zo geraakt door de verhalen in de Bijbel en ik geloofde in Jezus Christus dat Hij inderdaad Gods Zoon was. Ik twijfelde geen moment aan wat er in de Bijbel stond. Ik las de Bijbel tot laat in de nacht door, jaar in jaar uit tot op de dag van vandaag.

Veranderd

Ik ben zo trots op mijn oma dat ze een goed gelovige vrouw was en dat ze mij niet belemmerde en boos werd toen ik mij vrijwillig bekeerde tot Jezus Christus. Later heeft mijn oma ook Jezus Christus aangenomen als haar Heer en Verlosser nadat ze zag dat ik zo veranderd was en nadat ik met haar had gebeden. Ze ervoer zo’n liefde en aanraking van God dat ze alle vriendinnen en vrienden vertelde wat ze ervaren had nadat ik met haar had gebeden in Jezus’ naam.

Ik riep God om mij te laten zien wie hij werkelijk was zodat ik geholpen zou worden van mijn gokverslaving.

Op mijn zestiende kwam ik naar Nederland om bij mijn moeder en mijn andere broertjes en zusjes te wonen. Ik had zo’n heimwee naar mijn grootouders en het leven in Nederland viel niet mee voor mij want ik was de open natuur gewend. Na een poosje ging het beter en ik maakte gauw vrienden. Ik was gek op voetballen en spelletjes en met name flipperkasten.

Gokverslaving

Later begon ik ook op de gokautomaten te spelen en raakte ik verslaafd. Ik was bijna negen jaren verslaafd aan gokken totdat ik op een dag tot God riep vanuit mijn diepste wezen om mij de waarheid te laten zien wie Hij werkelijk was zodat ik geholpen zou worden van mijn gokverslaving. Het was een oprecht en uit mijn diepste verlangen ontstaan gebedsverzoek aan de Schepper. Ik vergeet dat moment nooit meer toen ik het uit een oprecht hart uitschreeuwde tot God de Schepper en dat ik diep berouw had en dat ik spijt had van mijn fouten en zonde tegenover God. Ik had niet verwacht dat God mijn gebeden zou verhoren en op een dag kreeg ik een droom en zo begon ik mij meer en meer getrokken te voelen om de Bijbel opnieuw te gaan lezen en op onderzoek uit te gaan. Zo begon Gods Heilige Geest mij persoonlijk te onderwijzen in Gods Woord en ook wees de Heilige Geest mij hoe Hij tot Mozes sprak en dat Hij de God was die Zijn belofte houdt tot in eeuwigheid en dat Hij de God van Abraham, Izak en Jakob was en dat Hij in zijn Zoon geopenbaard was zoals Hij van te voren gesproken had door o.a. de profeet Jesaja. Ik was verbaasd toen ik een persoonlijke openbaring kreeg van God. Toen begon God mij zoveel te leren en gaf mij met wonderbaarlijke gebeurtenissen te kennen dat zijn Woord de Bijbel is en dat Jezus de Weg, de waarheid en het leven is en dat Hij ons vergeeft van onze zonden als wij tot God bekeren met oprecht berouw en eerlijk toegeven dat wij tegen Hem hebben gezondigd. Zondigen tegen God is wanneer wij Jezus Christus van de Bijbel niet willen geloven en wanneer wij ons niet bekeren tot Hem.

Eeuwig leven ontvangen

Nu meer dan twintig jaren heeft God mij verlost van gokken en ook van sigaretten en ben ik een getuige, overal waar de Heilige Geest van God mij leidt om mensen te leiden tot Jezus Christus. Ik wist toen God het had over de verloren zoon dat Hij ook mij bedoelde. Hij is de liefdevolle God en Vader die niet wil dat er één persoon verloren gaat maar het eeuwige leven zal ontvangen door bekering tot Jezus Christus. God roept nog steeds alle mensen ongeacht hun religie, hun achtergrond en hun status of etnische achtergrond: U die eens de verloren zoon of dochter bent, ga tot Jezus Christus! God zegent en helpt u tot Jezus Christus te bekeren, amen.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten