Ik kreeg de liefde van God over mij heen en wist dat dit waar was – DANIËL

Home | Blog | Ik kreeg de liefde van God over mij heen en wist dat dit waar was – DANIËL

Naar moskee en kerk  

Hallo, ik ben Daniel Hamid Chelihi, opgegroeid in Nederland en 23 jaar. Zelf ben ik half Algerijns en half Nederlands. Ik ben opgegroeid in een niet makkelijk gezin waar mijn vader en moeder zijn gescheiden. Mijn moeder is christen en mijn vader moslim. Mijn moeder voedde mij christelijk op en mijn vader islamitisch. In mijn jeugd ben vaak naar de moskee geweest maar ook naar de kerk. Naar het ondervinden dat ik de kerk niks vond werd ik moslim. Daar had ik voor gekozen in de puberteit. Merendeels ook om mijn vaders ‘eer’ te behouden en de familie in stand te houden.

Een hart van steen

Toen ik 17 jaar was ging ik begeleid wonen omdat ik geen makkelijke jongen was. Daarom werd ik uit huis getrapt. Toen ik daar woonde had ik ook een vriend die Egyptisch was en moslim. Zelf verdiepte ik me meer en meer in de islam en hij hielp mij daarbij. Verder keek ik vaak YouTube filmpjes over de islam, verdiepte mij in de Koran en ging naar de moskee.

Een korte tijd daarna ging ik steeds meer met mensen om die slecht waren. Ik begon met drugs dealen, stelen, en met vrouwen bezig te gaan. Het draaide meer om seks, drugs, en geld. Ik ervaarde dat mijn hart steeds meer van steen werd en steeds minder liefdevol. ik was vol wrok en haat. Ik had nooit rust en had constant problemen.

Ik wou dat zij moslim werden

Op den duur wou ik rust. Ik had zoveel problemen gemaakt met mensen dat ik ervan wou vluchten. Ik was toen al 20 jaar en wilde toch wat van mijn leven maken. En daarom ben ik verhuisd. Ik hield mij minder bezig met mijn geloof maar zei wel dat ik moslim was. Ik vond dat dat de waarheid was en niets anders. Mohammed was mijn ‘heilige profeet’. Zelf had ik wel vrienden die ik vroeger ontmoet had waar ik meer mee om ging maar die waren wel christelijk. Ik had vaak discussies over Jezus en Mohammed die vaak uitliepen op ergernissen. Want ik wou dat zij moslim werden, en zij wilden dat ik christen werd.

Een golf van diepe liefde

Na vele discussies ben ik maar gaan uitzoeken wie die Jezus was. Op een avond ben ik maar in de Bijbel gaan lezen. Waarop er opeens iets bovennatuurlijks gebeurde. Ik kreeg de liefde van God over mij heen en wist dat dit waar was. Jezus liet mij zien dat Hij de weg, de waarheid, en het leven was.

Niet kort daarna heb ik met die twee vrienden op de bank Jezus aangenomen als Heer en Verlosser. Waardoor de Heilige Geest als een wind en een golf van diepe liefde over mij heen kwam. Ik was diep aangeraakt door God en door die aanraking was ik nooit meer hetzelfde. Ik kon wel huilen maar had nog te veel trots om dat te doen. Ik wist de waarheid en dat was JEZUS CHRISTUS. Toen ik het aan mijn moeder vertelde was ze zo blij. Maar mijn vader had er geen vrede mee.

Op 8 Januari 2017 heb ik mij laten dopen en niets kon mij meer tegenhouden. Zelf heb ik mij aangesloten bij een kerk en doe ook de bijbelschool van The River in Amsterdam. Waar ik getraind word als een opwekkingsleider. Ik heb een verlangen om de Arabische naties gered te zien en de moslims daar tot de waarheid te brengen en het evangelie van Jezus Christus daar te prediken.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten