Jezus is de enige profeet die volgens de Koran in de hemel is

Home | Blog | Jezus is de enige profeet die volgens de Koran in de hemel is

marialoekan

‘Je moet zelf de Bijbel lezen, dan zal je het uitvinden…’

Toen ik een klein meisje was, speelde ik in Egypte met andere kinderen. Sommige waren moslim, andere waren christelijk. Vooral in de ramadan werden de christelijke vriendinnetjes lelijk behandeld. ‘Jij vast niet, dus jij gaat naar de hel’, werd er tegen ze gezegd. Aan mijn moeder vroeg ik waarom ze zo werden geplaagd. Zij vertelde dat de christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat ze in ‘drie goden’ geloven. Ik was nieuwsgierig naar het geloof van mijn vriendinnen. Ik wilde niet dat ze naar de hel gingen. Ik was ook benieuwd naar Jezus. Bij mijn vriendinnen thuis zag ik plaatjes van Jezus en van Maria. Die raakten mijn hart. Ik denk dat Jezus toen al met mij bezig was. Niet ik heb voor Hem gekozen, maar Hij voor mij.

Toen ik opgroeide, bleef ik op zoek. Ik hield van Jezus en ik hield van christenen. Ik noemde mezelf ook christen, ook al begreep ik nog niet wat het betekende. Ik werd lerares, en vroeg aan een collega, wat het verschil is tussen de islam en het christelijk geloof. Hij antwoordde: “je moet zelf de Bijbel lezen, dan zal je het uitvinden. Vraag maar aan Jezus of Hij zichzelf aan je bekend zal maken”

Midden in de nacht werd het licht in mijn kamer

Dat werd voor mij de sleutel van de waarheid. Ik kreeg Jezus te zien in een droom. Drie keer achter elkaar werd het midden in de nacht licht in mijn kamer. In een droom zag ik mezelf in een kerk, waar ik het Onze Vader bad (het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde), terwijl ik dat nog nooit had gehoord. Daar zag ik ook Maria in mijn droom. Een tweede keer zag ik in mijn droom Jezus, zoals Hij was gekruisigd, met een doornenkroon. Ik zag hoe Hij naar de hemel ging.

Ik zag toen dat je zelfs vanuit de Koran kan weten dat Jezus de belangrijkste persoon is ter wereld. Wat Hij doet volgens de Koran kan alleen God doen.

Van een collega kreeg ik een Bijbel. Ik werd getroffen door wat ik las in het evangelie (evangelie volgens Mattheüs hoofdstuk 5), waar Jezus zegt wie er écht gelukkig zijn in de wereld. En waar Hij zegt dat je je andere wang moet toekeren naar degene die je op de ene wang slaat. Deze dingen had ik nooit in de Koran gelezen over Jezus.

Jezus is de enige profeet die in de hemel is

Ik hield van Jezus, maar ik hield ook van mijn familie. Zij vonden dat ik moest trouwen met een moslimman, en ik zag geen andere oplossing. We hadden goed werk, we kregen kinderen. Maar ons huwelijk was ongelukkig, en ik besefte: dit is niet wat God wil. Met tranen vroeg ik God om mij te helpen. God antwoordde mijn gebed en deed wonderen. Toen ben ik naar de kerk gegaan en heb me laten dopen. Toen ik uit het water kwam, was mijn leven helemaal veranderd. Ik was vrij en blij. Voor het eerst begreep ik dat Jezus de Zoon van God was. Ik zag toen dat je zelfs vanuit de Koran kan weten dat Jezus de belangrijkste persoon is ter wereld. Wat Hij doet volgens de Koran kan alleen God doen. Jezus genas zieken, wekte doden op. Hij zal het oordeel van God uitspreken. Hij is de enige profeet die in de hemel is. Hij is het Woord van God. ‘Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd, en op de dag dat ik sterf, en op de dag dat ik weer tot leven ontwaak’, zegt Hij in de Koran!

Mijn man en mijn familie kwamen erachter dat ik nu christen was. Aan mijn broer werd een zwaard gegeven, waarmee hij mij na 3 dagen moest doden. Ik vluchtte. De geheime dienst kwam naar mijn werk, en ik werd gevangen gezet. Ik moest drie dagen blijven staan, zonder eten of drinken. Nadat ik voor de rechtbank kwam, moest ik naar de gevangenis. Daar werd ik 5 maanden lang slecht behandeld. Maar ik heb Jezus daar gezien. Hij hielp mij, en ik getuigde van Hem. Er gebeurden wonderen. Ik kreeg geen advocaat, maar ik zei tegen God: ‘U bent mijn advocaat en rechter’.

Na 5 maanden werd ik vrijgelaten. Door een droom wist ik waar mijn kinderen waren. Vier jaar lang trokken wij van plaats naar plaats, zonder familie, zonder huis, zonder werk. Toen kregen wij de mogelijkheid om naar Nederland te vluchten. Hier konden we opnieuw ons leven opbouwen. Zoals in de Bijbel staat: ‘God geeft de jaren terug die door de sprinkhaan zijn opgegeten’ (Joël 2:25). Jezus is mijn leven. Van Hem wil ik getuigen.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten