Gods liefde is het mooiste wat ik ontdekt heb – NABIL

Home | Blog | Gods liefde is het mooiste wat ik ontdekt heb – NABIL

 

Een verhaal van hoop

Drie jaar geleden ben ik door God aangeraakt. Hij zei tegen me: “Houd mijn rechterhand vast! Alles komt goed.” Ik ervoer diepe vrede, rust, liefde en enorme blijdschap. Jezus leeft en de Heere heeft mijn leven gered! Daarom wil ik graag mijn verhaal en getuigenis met jou delen. Een verhaal van hoop. De Heere heeft mijn leven veranderd. Ik zat in de diepste greep van de duisternis maar Hij heeft me overgebracht naar het Koninkrijk van licht, liefde, vrede en hoop. De Heere Jezus is mijn God die mij nooit in de steek heeft gelaten, mijn Redder die mij uit de greep van de duisternis heeft bevrijd. Mijn Koning en mijn Held. De Weg, de Waarheid en het Leven.

Ik kreeg te maken met onrecht, armoede, angst, eenzaamheid, seksueel misbruik, martelingen en een bijna-doodervaring.

Vertrouwen in Allah kwijt

Mijn naam is Nabil en ik ben in 1987 geboren in Saoedi Arabië. Ik kom uit een islamitisch gezin als derde van de zeven kinderen. Mijn ouders komen uit Somalië en mijn vader werkte als gastarbeider in Saoedi Arabië. Ik had een prima jeugd, volgde de basisschool en kreeg onderwijs over het islamitische geloof. Ik kende het eerste hoofdstuk van de Koran uit mijn hoofd. Op mijn negende raakte mijn vader zijn baan kwijt en moesten we het land binnen drie dagen verlaten. Terugkeren naar Somalië was niet mogelijk vanwege de burgeroorlog en daarom vluchtten we naar Ethiopië voor een korte periode. Uiteindelijk gingen we naar Yemen. In de drie jaar die daarop volgde ben ik door een nachtmerrie gegaan. Ik kreeg te maken met onrecht, armoede, angst, eenzaamheid, seksueel misbruik, martelingen en een bijna-doodervaring. Mijn vertrouwen in de familie, mensen, de wereld en bovenal het vertrouwen in Allah raakte ik volledig kwijt. Ik maakte op dat moment de keuze om de rest van mijn leven alles alleen te doen en overal over te zwijgen.

Opkomen tegen onrecht

Op mijn dertiende ben ik met mijn broer en tante naar Nederland gevlucht. We woonden twee jaar lang op het asielzoekerscentrum en kregen vervolgens een verblijfsvergunning en een huis toegewezen. Dit voelde als een nieuwe kans en ik besloot om mijn verleden achter me te laten. Ik doorliep de middelbare school zonder problemen en meldde me aan bij de militaire dienst om te gaan dienen. Ik had het diepe verlangen om op te komen tegen onrecht. Mijn jongensdroom om marinier te worden kwam uit en ik ging op uitzending. Daar raakte ik betrokken bij een vuurgevecht waar veel slachtoffers gewond raakten. Sommigen verloren zelfs hun leven. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Daarnaast realiseerde ik me dat militair ingrijpen niet de oplossing was waar ik naar zocht voor vrede van de wereld.

Geestelijke gevangenis

Vanaf dat moment viel ik onder de greep van de duisternis, een soort geestelijke gevangenis. Mijn identiteit werd deel voor deel gebonden en ik raakte mezelf meer en meer kwijt. Binnen drie jaar tijd was ik volledig naar de afgrond afgegleden en zag ik geen sprankje hoop meer. Ik probeerde mijn rust in de wereld te zoeken maar kon het daar niet vinden. Vervolgens ging ik op zoek naar God en de betekenis van het leven. Ik verdiepte me in verschillende religies. Allereerst de islam, ik begon me in de Koran te verdiepen maar vond geen rust in mijn hart. Toen ging ik verder met mijn zoektocht naar God, binnen het boeddhisme. Ik verdiepte me in de leer van de Soetra en Tantra maar ook hier kreeg ik geen rust over. Ik vervolgde mijn weg op zoek naar God binnen het christendom.

“Houd mijn rechterhand vast! Alles komt goed.”

Ik las de Bijbel van begin tot eind

Hoe meer ik me verdiepte in het christendom hoe heftiger de geestelijke strijd werd. Het lukte me niet om te spreken en daarom kon ik het met niemand delen. Mijn zoektocht naar God leek zinloos en ik voelde me compleet afgeschreven. Onder de greep van de duistere machten werd ik geestelijk aangevallen. Ik werd bezeten en raakte mijn eigen wil kwijt. Ik werd zo enorm gekweld dat ik hierdoor uiteindelijk geen uitweg meer zag. Ik heb toen geprobeerd om uit het leven te stappen.

God zij dank is deze poging mislukt en heeft de Heere mijn leven gered. De volgende dag heb ik een Bijbel aangevraagd en begon ik te lezen. Voor het eerst ervoer ik echte rust in mijn hart. Ik las de Bijbel van begin tot eind. Toen ik de Bijbel had uitgelezen, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, ontdekte ik welke God tegen me gesproken had: “Houd mijn rechterhand vast! Alles komt goed.” Het was de God van Abraham, Izak, Jakob, Mozes, Elia, en David. De God van de Bijbel. De rechterhand van de levende God is Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, de Messias die mijn leven heeft gered. De God van Liefde.

Mijn leven aan de Heere gegeven

Ik kon het me nooit voorstellen dat het ooit goed ging komen maar de Heere heeft de waarheid gesproken toen Hij tot me sprak. Nu precies drie jaar later ben ik samen met de Heere door de diepste duisternis gegaan. Jezus heeft me beschermd en mij door de duisternis heen gesleept. Op Goede Vrijdag 2017 heb ik mij bekeerd en mijn leven aan de Heere gegeven. Twee maanden later heb ik me laten dopen en mijn keus gemaakt om Jezus te volgen met heel mijn hart.

Leren wandelen met Jezus gaat met vallen en opstaan van mijn kant. Maar zijn liefde en genade dragen me er doorheen. Het is niet meer zoals het was. Ik hoef het nooit meer alleen te doen en Hij helpt me op mijn weg. Hij heeft mijn wonden verbonden en gebroken hart genezen. Hij heeft de strijd tegen de duisternis voor me gestreden en overwonnen. Gods liefde is het mooiste wat ik ontdekt heb. Ik voel me enorm gezegend en bevoorrecht om met Hem te mogen wandelen, in Zijn liefde, vrede, blijdschap en vrijheid.

Toen ik geen enkele hoop meer zag kwam Jezus en Hij heeft alles ten goede gekeerd. Hij heeft me een nieuw leven gegeven vol van geloof, hoop en liefde. Ik ben enorm dankbaar voor de verandering die ik heb mogen ervaren. Ongeacht hoe diep de duisternis om je heen is of de gebrokenheid in je ziel, er is nog altijd hoop door het goede nieuws van Jezus Christus. Hij houdt van je! Ik wil deze hoop met jou en de hele wereld delen. Alle eer en glorie gaat naar de HEERE.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten