Ik voel liefde in mijn hart nu ik de Here Jezus ken

Home | Blog | Ik voel liefde in mijn hart nu ik de Here Jezus ken

rakan

Ik dacht dat ik alles deed wat Allah van me vroeg

Ik ben geboren in een islamitisch land als lid van een moslimfamilie. We waren een gelukkig gezin en ik was blij met mijn relatie met hen. Ik was ook gelukkig omdat ik dacht dat ik alles deed wat Allah van me vroeg. Ik had een zesde deel van de koran uit mijn hoofd geleerd en een groot deel van de Hadith. Als tiener was ik hulp-imam in de moskee. Ik was altijd serieus om de dingen te doen die Allah van me vroeg, vasten met Ramadan, vijf keer per dag bidden, pelgrimstocht naar Mekka enz. Ik was in die tijd erg nieuwsgierig om Allah te ontmoeten op de laatste dag. Ook al had ik geen garantie in de hemel te komen ik hoopte het wel. Mijn hoop groeide toen ik er over dacht om in de naam van Allah te gaan vechten. Ik was toen zestien jaar. Mijn ouders wilden me niet laten gaan omdat ze me te jong vonden. Dus ik besloot te wachten tot ik oud genoeg was. Ik had liefde en respect voor de moslims. Er was geen liefde en respect in mijn hart voor de christenen of de joden.

Tot het moment dat de duivel zijn weg vond naar ons huis en leven. Mijn leven werd erg moeilijk. Langzaam dreef ik weg van Allah tot de dag dat ik niet meer in Allah geloofde. Mijn leven ging verder. Ik had een goede baan en een fantastisch salaris. Toch was ik niet gelukkig. Ik was bang voor de dag dat ik zou sterven. Soms vroeg ik me af of ik dan naar Allah in de hemel zou gaan of niet. En het was erg beangstigend om zelfs voor een enkele seconde te denken dat ik daar niet zou komen. Hoe zou mijn toekomst zijn?

Hij hield en houdt van ons, Jezus Christus. En vergeet niet: op de laatste dag is er niemand die ons kan redden dan alleen Hij.

Ik wilde weten wie de Heere Jezus was als Hij zulke grote dingen kon doen

Op een dag kwam ik in grote moeilijkheden waar ik geen oplossing voor kon vinden. Ik was in mijn kamer en keek door het raam. Ik zag de hemel en daardoor herinnerde ik mezelf dat er een god bestond. Maar tot wie moest ik bidden? God ‘Allah’ was boos op mij omdat ik lange tijd niet gebeden heb en omdat ik niet meer in hem geloofde. Plotseling kwam de Heere Jezus in mijn gedachten. Ik had gehoord van de wonderen die Hij in het leven van mensen had gedaan. Toen bad ik: ‘Heere Jezus help mij’. Ik zakte neer op mijn bed en zei tegen mezelf: ‘wat heb ik nu toch gezegd. Maar goed er zal wel niets gebeuren.’ Anderhalve dag later was mijn probleem opgelost. Nu wilde ik weten wie de Heere Jezus was als Hij zulke grote dingen kon doen. Is Hij God zoals de christenen zeggen of is Hij een profeet zoals ik in de islam heb geleerd? Ik verliet mijn land en ging weg.

Ik zag mezelf staan in het midden van een kruisvorm

Op de derde dag had ik het erg moeilijk en ik besloot terug te gaan naar het Midden Oosten. In deze nacht kreeg ik een wonderlijke droom. Ik zag mezelf staan in het midden van een kruisvorm met een lage muur eromheen, aan de rechterkant net voor de dwarsbalk. In mijn beide handen hield ik grote stapels witte kartonvellen. Deze hield ik aan de rechterkant van mijn lichaam. Aan de top van het kruis stonden een aantal mensen. Eén van hen was anders dan de rest. Deze Man stond voor een ‘deuropening’ en Hij leidde met zijn linkerhand de mensen door de ‘deur’. We droegen allemaal lange witte kleren. Achter de deur was licht maar verder kon ik niets zien. Het ene moment stond ik in de droom het andere moment zag ik het kruis van boven. Ik begreep er niets van.

Toen ik de volgende morgen wakker werd was mijn hart vervuld met een bijzonder geluksgevoel dat ik nooit eerder had ervaren. En mijn hart en lichaam waren vervuld met liefde. Ik voelde me alsof ik wilde lopen en lopen en iedereen wilde vragen: ‘ken je de Heere Jezus?’ Het was een hele bijzondere emotie. Geluk dat ik daarvoor niet kende. Na een jaar eerlijke Bijbelstudie begreep ik wat er was gebeurd. Ik had mijn weg naar God gevonden, de echte God, onze Heere Jezus Christus. Ik hoop nu voor allen die mij lief zijn, mijn familie, vrienden en alle andere mensen dat ze zullen veranderen en de Bijbel zullen lezen op een eerlijke manier. Ik ben er zeker van dat God hen wil helpen om de weg te vinden.

Ik voel liefde in mijn hart en ik ben erg gelukkig nu ik de Heere Jezus ken. Toen ik een moslim was kon ik me niet voorstellen dat het christelijk geloof echt was. Tot ik erachter kwam hoeveel God van mij houdt en ik christen werd. Ja, Hij houdt van mij, Hij houdt van jou en Hij houdt van de hele wereld. Hij hield en houdt van ons, Jezus Christus. En vergeet niet: op de laatste dag is er niemand die ons kan redden dan alleen Hij.

‘Toen sprak Jezus nogmaals tot hem zeggende, ‘Ik ben het Licht der Wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen maar hij zal het Licht des Levens hebben’’. (Johannes 8:12)

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten