Ik kan niet zwijgen over Jezus die mijn leven heeft veranderd

Home | Blog | Ik kan niet zwijgen over Jezus die mijn leven heeft veranderd

rzgarVragen is zonde

Ik was een normale moslim, ik ging naar de moskee en ik vastte en bad. Mijn familie was net zo. Vanaf mijn 7e jaar moest ik deelnemen aan alles. Als ik vragen had, mocht ik die eigenlijk niet stellen. Vragen over God of over de Koran stellen is verboden. Dat is zonde.

Bang voor Gods straf

Ik ben Koerdisch, maar voor het lezen van de Koran en het bidden gebruikten wij de Arabische taal. Als jij die taal niet goed kent, weet je eigenlijk niet wat je zegt. Onze ouders begrijpen bijvoorbeeld niet wat ze lezen en wat ze bidden. Zij hebben de teksten uit hun hoofd geleerd. Ik heb daar heel veel over nagedacht. Hoe kun je op zo’n manier iets van God begrijpen? Hoe kun je God kennen?

De boodschap van de Koran gaat over haat, oorlog, straf. Moslims leven in angst. Ik was altijd bang voor God. Als ik een biertje had gedronken, was ik heel bang voor Gods straf. Ik dacht altijd dat ik heel ver van God vandaan was. God was voor mij niet bereikbaar. God was niet tevreden met mij.

Waarom verliet hij de islam?

In 2009 kwam ik in Nederland. Daar kwam ik terecht in de Vreemdelingenbewaring, omdat ik illegaal was. In de gevangenis heb ik iemand van mijn volk gezien, die christen werd. Ik heb hier heel veel over nagedacht. Waarom verliet hij de islam en om welke reden werd hij christen? Wat houdt het in om christen te zijn? Toen ik nog in mijn land was, mocht ik absoluut niet lezen in de Bijbel. Nu, in Nederland, had ik voor het eerst de kans om de Bijbel zelf te lezen. Ik moest weten wat daar in stond.

Vijand liefhebben

Nadat ik uit de gevangenis kwam, kwam ik terecht in een AZC-centrum. Daar heb ik een Bijbel gevonden in mijn eigen taal. Ik ben begonnen met het lezen van het Nieuwe Testament. Ik was heel bang dat andere mensen er achter kwamen dat ik geïnteresseerd was in het christelijk geloof. Op een dag las ik in de Bijbel (Mattheus 5:38,39) een stukje dat ik herkende uit de Koran. ‘Oog om oog, tand om tand.’ Als iemand jou iets aandoet, mag je het terugdoen. Maar, het vervolg was heel anders. Jezus zegt hier dat als iemand jou op je wang slaat, je hem je andere wang kan geven. Haat is niet het antwoord, zoals ik in de islam had geleerd. In vers 44 staat dat je je vijand lief moet hebben en goed moet zijn voor degenen die jou haten. Dit is zomaar een voorbeeld. Ik heb heel veel bijzondere dingen gelezen in de Bijbel.

Deze droom was een bevestiging voor mij dat Jezus mij echt gekozen heeft.

Ik heb niets, maar ik heb God

Ik ontdekte dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis is gegaan. Ik geloof dat. Ik weet dat Jezus liefde is. God is heel dichtbij gekomen. Hij is in mijn hart. Ik leef nu elke dag met God. Ik heb een jaar les gekregen over de Bijbel en ben gedoopt. In een droom heb ik Jezus gezien. Ik liep op het water, achter Jezus aan. Jezus hield twee mensen vast. Het water wat opspatte van Jezus’ sandalen, kwam op mijn gezicht. Ik was heel blij. Deze droom was een bevestiging voor mij dat Jezus mij echt gekozen heeft. Ik ben de enige in mijn familie die christen is geworden. Mijn situatie is moeilijk. Maar ik ben blij. Ik heb niets, maar ik heb God. Dat betekent eigenlijk dat ik alles heb, wat ik nodig heb.

God in mijn hart

Wat is er anders nu ik tot geloof ben gekomen? Ik wil een eerlijk antwoord geven. Mijn leven is moeilijk. Ik ben veel alleen. Maar God heeft mij ook veel gegeven. Een voorbeeld daarvan is dat ik een christenvrouw heb leren kennen. Ik wil met haar trouwen. Maar, omdat ik illegaal ben, lijken alle deuren gesloten. Toch ben ik blij, omdat ik geloof dat Jezus deuren kan openen. Vroeger was ik bang voor God. Nu ben ik soms bang voor mensen. Maar, toch kan ik niet zwijgen over Jezus, die mijn leven heeft veranderd. Vroeger was God ver weg, maar nu is God in mijn hart! Dat is heel bijzonder voor mij. Nooit kan ik vergeten wat God heeft gedaan voor mij. Zijn liefde geeft mij elke dag kracht om door te gaan.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten