God gaf me zo duidelijk antwoorden, dat kon echt geen toeval zijn

Home | Blog | God gaf me zo duidelijk antwoorden, dat kon echt geen toeval zijn

sabahatAls kind was ik altijd de meest religieuze thuis

Ik ben Sabahat en ben in Iskenderun in Turkije geboren. Wij wonen nu dertien jaar in Nederland. Ik ben als moslim opgegroeid. Ik begon al op mijn negende met vasten en ik wilde toen ik kind was heel graag een hoofddoek dragen omdat ik dacht dat God dan meer van mij zou houden, maar van mijn moeder mocht ik geen hoofddoek dragen. Als kind was ik altijd de meest religieuze thuis. Ik bad bijna iedere avond voor het slapen in het Arabisch verzen uit de Koran en dan met mijn eigen woorden.

Iemand vertelde mij ooit dat Jezus de zoon van God is. Ik werd boos op wat ze zei en dacht dat zij aan het zondigen was. Na ongeveer zes maanden dacht ik: We zijn moslim omdat onze ouders moslim zijn maar als onze ouders een andere religie hadden zouden wij ook een andere religie hebben. Er klopte iets niet: één van de zoveel religies moest waar zijn, maar welke? Ik had een verlangen om God te zoeken.

‘God, ik wil dat U mij de waarheid laat zien’

Ik wilde heel graag de waarheid weten, maar ik wilde nooit mensen wat vragen over God en over de waarheid want iedereen heeft zijn eigen waarheid en iedereen is overtuigd van zijn eigen waarheid. Ik bad en zei: ‘God, ik wil dat U mij de waarheid laat zien en ik wil niets aan mensen vragen.’ Op een dag had een vriendin van mij een Bijbel en een collega van het werk een Koran voor mij meegenomen. Toen ik de Bijbel las kreeg ik heel veel vreugde en blijdschap maar dat had ik met de Koran niet. Ik las iedere avond de Bijbel. Ik geloofde alles wat in de Bijbel stond behalve dat Jezus de Zoon van God is.

‘Als Jezus Christus echt uw Zoon is, laat me dat vandaag duidelijk weten.’

Bij een moslim is een van de grootste zonden twijfelen aan Mohammed

Ik stelde God zoveel vragen en Hij beantwoordde al mijn vragen. Ik vroeg wie Jezus was, en opende toen de Bijbel. Het eerste wat ik zag was: ‘Jezus is de weg, de waarheid en het leven.’ Hij heeft in mijn zoektocht van een jaar op wonderbaarlijke manieren mijn vragen beantwoord. Ik wist niet dat zelfs in de Koran over Jezus staat geschreven. Ik kreeg zoveel antwoorden van God over wie Jezus is en dat Hij de echte waarheid is. Ik bleef maar koppig en wilde het niet geloven. Want bij een moslim is een van de grootste zonden twijfelen aan Mohammed en Koran. Maar God gaf me zo duidelijk antwoorden, dat kon echt geen toeval zijn.

Ik was bijna gek geworden van al de twijfels en ik wilde eindelijk de waarheid weten. Na een jaar lang zoeken ging ik op een dag met mijn hele hart huilend bidden en ik zei: ‘God, als Mohammed de waarheid is, laat me dat zien, dan zal ik hem tot mijn dood volgen. Maar als Jezus Christus echt uw Zoon is, laat me dat vandaag duidelijk weten, dan zal ik hem tot mijn dood volgen. Maar als U zegt dat Jezus de waarheid is, dan kunt U later niet tegen mij zeggen dat ik naar de hel moet omdat ik Jezus heb gevolgd. Want de weg die ik zal volgen heeft U mij laten zien. Ik heb niet aan mensen gevraagd en naar hen geluisterd, maar alles direct aan U gevraagd en naar u geluisterd.’

Het is zo wonderbaarlijk om te zien dat ieder die God zoekt Hem ook vindt

Op die dag was er een bijeenkomst in het zuidoosten van Nederland. Ik had geen geld voor de trein om daar naar toe te gaan. Ik stond bij het station en God zei tegen mij dat ik met de volgende trein moest gaan. Ik begreep het niet: God zou toch niet willen dat ik zwart ga reizen? Toen zei God tegen mij dat ik mijn portemonnee moest openen en daar had ik precies het bedrag wat ik voor de trein nodig had. Ik ging naar de bijeenkomst en de prediker heeft ongeveer anderhalf uur lang verteld dat Jezus de Zoon van God is en dat de Heilige Geest voor ons mensen in de wereld is en dat was het antwoord voor mij. Na de dienst heb ik Jezus als mijn Heer aangenomen en ontving ik de Heilige Geest. Ik was de gelukkigste mens in de wereld. Toen ik dat aan mijn familie vertelde werden zij boos, maar ik maakte me geen zorgen want God zegt in Zijn Woord: ‘Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis’ (Handelingen 16:31). In de zes jaar dat ik bekeerd ben hebben een aantal familieleden van mij (twee zusjes en mijn vader) ook Jezus als hun Redder aangenomen. De rest van mijn familie heeft het Goede Nieuws gehoord.

Vóór mijn bekering had ik heel veel moeilijke tijden en alles wat mijn familie en ik mee moesten maken vond ik niet rechtvaardig van God. Na mijn bekering heeft God alles in mijn leven veranderd. God is voor mij altijd genadig en rechtvaardig geweest. Hij heeft mij met een heel mooi leven gezegend. Ik ben God dankbaar dat ik de waarheid mag weten en iedere dag met de hulp van de Heilige Geest mag leven. Het is zo wonderbaarlijk om te zien dat ieder die God zoekt Hem ook vindt. God houdt zoveel van zijn kinderen dat Hij zijn Zoon voor ons heeft opgeofferd. Waarom zou Hij dan niet de moeite nemen om aan jou ook de Waarheid te laten zien als jij Hem met heel je hart zoekt? Jezus geneest de gebrokenen van hart en geneest hun wonden.

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten