Wat doe je als je leven uit elkaar dreigt te vallen?

Home | Blog | Wat doe je als je leven uit elkaar dreigt te vallen?

yukselWe zijn mensen van gebed en van geloof. We bidden in moeilijke perioden en slaan ons erdoorheen en geloven dat God ons erdoorheen heeft gehaald. Maar wat nu als waar wij om bidden niet wordt verhoord? Als dat waar we op hoopten niet uitkomt. Als de kanker toch je geliefde meeneemt de dood in? Als de relatie waarvan jij dacht dat die nooit kapot zou gaan, een grote leugen blijkt te zijn. Als je een miskraam krijgt. Je werk verliest of als je al maanden werkloos bent? Als alle waarom vragen die je hebt niet worden beantwoord? Waarom ik? Waarom nu? Waarom dit? Wat doe je als je geen antwoorden krijgt van boven? Als het leven nergens meer opslaat?

Dit is een ontzettend moeilijk onderwerp omdat het de diepste wonden van ons allemaal raakt. We hebben allemaal op dit kruispunt gestaan en deze vragen geroepen. Ik noem het een kruispunt omdat dit vaak een grote verandering in ons geloof en denkwijze kan brengen. Het kan ons een totaal ander persoon maken. Veel mensen worden bitter op dit punt. Eerst worden ze boos op zichzelf. Ik had anders moeten reageren, het is mijn fout dat hij/zij weg is. Ik had beter moeten opletten op mijn lichaam, de miskraam is mijn fout. Ik had meer moeten doen. Dan komt de fase waar je geloof in een grote test komt te staan. Waar is God in het plaatje? Waarom heeft God niet mijn gebed verhoord? Wil God dat wij lijden?

Ik heb hoop om wat ik weet van het Woord van God.

Je hebt mensen die totaal weglopen van God op dit kruispunt en totaal een andere weg in slaan. Toen ik 18 jaar was en een moslima, heb ik heel vaak deze vragen gesteld en ook besloten dat de God die ik diende het niet waard was omdat hij mijn vragen niet beantwoordde of mijn situatie niet veranderde. Als dit het leven is dat God voor mij had, wat was God dan een kwade God. Sommige mensen verwachtte dat toen ik Jezus leerde kennen al deze vragen waren beantwoord en dat ik nu geen moeilijke periodes meer ken. Dit is absoluut niet waar. Deze vragen zijn er nog steeds maar het verschil dat Jezus maakt in mijn leven is dat mijn hoop vast staat als een rots. Ik heb hoop om wat ik weet van het Woord van God. Ik heb hoop omdat ik Gods beloftes ken. Ik heb hoop omdat ik weet wanneer het einde van de wereld er is.

Ik ga soms door hele heftige periodes en denk dat het het einde van de wereld is. Maar als het einde er komt dan is Jezus daar! Moslims geloven dit net zo als christenen. Jezus zal daar zijn aan het eind van onze tunnel. En zo is het ook dat ik hoop heb omdat Jezus er altijd is. Hij is de God van vertroosting. Jezus zegt niet dat hij alle pijn van ons weg zal nemen, maar Hij zegt wel dat als wij door het water gaan Hij met ons zal zijn, als wij door rivieren gaan we niet overspoelt zullen worden en als wij door het vuur gaan, we niet zullen verbranden. Dat is onze vaststaande hoop. Als alles uit elkaar dreigt te vallen is dat waar je je aan vast moet houden. Ik heb liever dat ik met God wandel zonder 1 vraag beantwoord, dan dat ik alle antwoorden op al mijn vragen heb en niet met mijn God wandel. Aan het eind van de dag is Hij het aan wie mijn leven toebehoort, omdat Hij God is daarboven, alleswetend en ik mens ben hier beneden en niet alles begrijp. God is het waard omdat Hij Immanuel is, wat betekent God met ons!

Yuksel

Online cursus over Jezus

Video’s door Abdelkader en Yüksel

Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

7 thema’s van 20 minuten